Complete Collection
AA Bridal
TIARA
TR2671: TIARA
  TR2671     TIARA
  • Size: 1 5/8" x 15"
  • Description: Rhinestone Scalloped Tiara