Complete Collection
AA Bridal
TIARA
TR2676: TIARA
  TR2676     TIARA
  • Size: 1 1/2" x 15 1/2"
  • Description: Royal Rhinestone Tiara